„Orom két településével: Völgyessel és Újfaluval közigazgatásilag 1948. január 1-jén lett önálló. Ekkor szervezték át Kanizsa községet, és alakult meg a helyi közigazgatás, orom székhellyel, helyi hivatallal ” – írja Pósa Mária Az oromi és völgyes tanyavilág monográfiájának második részében.

„Orom területéhez kerültek a térség tanyavilágának korábbi megnevezése szerinti részei: az Ó-Kanizsai szállások, a Magyarkanizsai Felsőszállások, a Magyarkanizsai Alsószállások valamint északról az egykori Martonosi Szállások, illetve Ustorka egy része.

Ezzel területe, pontosan meghúzott határvonalakkal, 6500 négyzetkilométer lett. Attól a naptól vezetik helyben az anyakönyveket (a születések, a házasságkötések és a halottak anyakönyvét), illetve az állampolgárok könyvét. 1965-ben Kanizsa község Képviselő-testületének végzésével megalakult Orom Helyi Közösség, mint jogi személy, a törvények által megszabott keretek között bizonyos mértékű önállósággal rendelkezik.” (Pósa Mária)

A közösség első elnöke rövid ideig id. Dobó István volt, majd Biacs József, leghosszabban, több mint két évtizeden keresztül pedig Lékó Róbert. Jelenleg is töretetlen a helyi közösség irodájának munkája. A Tanács tagjai döntenek a falvak életét befolyásoló fontos kérdésekről, üléseik alatt tárgyalják meg az ügyeket, de a házasságkötések is itt történnek.

A Tanács élén az elnök,
jelenlegi mandátumában Erdélyi Olivér.
A Tanács alelnöke: Nyilas Mihály.

OROM HELYI KÖZÖSSÉG ELNÖKE ÉS TANÁCSTAGJAI

Madár JózsefLékó BélaTukacs PiroskaSzalkai Nemes Valéria
Pósa GáborVersegi MártaBata ErzsébetPópity Enikő

Pletikoszity Tibor (a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület tagja)
Nógrádi Anikó (a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület tagja)


A HELYI KÖZÖSSÉG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A helyi közösség irodájában a titkárnő, Szurok Sándor Nelli látja el a feladatokat.
Az anyakönyvvezető Vajda Katalin, anyakönyvvezető helyettes Versegi Márta

 • Az önkormányzati testület működésével kapcsolatos feladatok,
 • Ügyfélfogadás, beadványok átvétele,
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok,
 • Költségvetés megvalósításának figyelemmel kísérése,
 • Nyilvántartás, pénzügyek intézése,-
 • A HK rendezvényeinek szervezése,
 • Honlap felügyelet és naprakésszé tétele,
 • Ingatlanvagyon és leltár felügyelete és vezetése,
 • Testületi és elnöki határozatok szakmai végrehajtása.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről

Statútum – 2016

Munkaterv 2016


KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL – HELYI IRODA – ANYAKÖNYVVEZETŐ

A hivatal fő tevékenysége:

 • Születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések és kivonatok kiállítása (hazai és nemzetközi),-
 • Állampolgársági bizonylat kiállítása,-
 • Házasságkötés bejelentése,-
 • Szabad családi állapotról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása,-
 • Halotti levél kiállítása,-
 • Személyi, családi név megváltoztatási kérvények,-
 • Javítások és utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe, valamint az állampolgárok nyilvántartásába,

Egyéb:

 • Aláírások, szerződések, tanúsítványok, nyilatkozatok, fénymásolatok hitelesítése,
 • Útiköltség térítés rendezése,
 • Községi közigazgatás egyéb feladatai.